Business Development

Business Development

Bedrijven steken veel geld en energie om technologische voor sprong te krijgen, te behouden en deze voorsprong te maximaliseren naar het bedrijfsresultaat. Belangrijk hierbij is om de winst in de eerste fase te maximaliseren (marktintroductie). Daarna moet er voldoende winst komen voor een korte ‘pay-back’ tijd.

Business Development speelt hierin de ‘sparring-partner’ kijkend naar de driehoek innovatieve ontwikkeling, marketing en sales.

Buvias heft hierin veel ervaring en heeft een concept ontwikkeld om innovatieve producten gestructureerd succesvol naar de markt te brengen.

Dit concept bestaat uit twee fases:

Voorbereidende fase:

In deze eerste fase wordt vanuit de roadmap, met inachtneming van de bedrijfsdoelen een markt penetratie plan gemaakt.

Dit markt penetratie plan bestaat uit de volgende drie stappen:

  • Propositie
  • Marketing communicatie materiaal
  • Definieer klant penetratie plan voor target klanten

Uitvoering fase:

Met een goed voorbereid marktintroductie plan, gecommitteerd door alle stakeholders, benaderen we eerst de focus klanten, daarna de rest van de markt.

Dit doen we in de volgende drie stappen.

  • Engagement van target focus klant(en)
  • Pilot productie
  • Ramp-up en sales uitrol

Graag nodigen wij u uit voor vrijblijvend intakegesprek.

Voor contact informatie zie deze link.