Product Development

Ontwikkeling van innovatieve producten vereist zowel een creatief team als ook een formeel proces om nieuwe producten te realiseren. Dit proces vereist tevens teamwerk ook samenwerking binnen en buiten het ontwikkelteam: applicatie, kwalificatie, industrialisatie, marketing, etc. Het is dus een multidisciplinaire activiteit.

Innovatieve producten geven klanten een leidende positie in hun marktsegment. Daarom wordt er hoge eisen gesteld aan het ontwikkelproces.

In Buvias innovatief ontwikkel proces, onderscheiden wij 3 fasen:

  • Innovatieve Development
  • Product Development
  • Product Launch

Dankzij Buvias jarenlange ervaring in de uitvoering van een innovatief ontwikkelingsproces werken wij graag samen met research en/ of lead-klanten om een leidende rol te blijven spelen.